Segunda, 21 Maiu 2018 | Login
Items filtered by date: Domingu, 13 Maiu 2018 - Jornal Independente, Timor-Leste - Portal Notisia Diaria

DILI:DILI:Rejultadu provizoriu bazeia ba apuramentu Sekretariadu Tékniku Administrasaun Eleitoral ba Eleisaun Antesipada Parlamentar 2018, sei hatudu Aliansa Mudansa ba Progressu (AMP) manan iha Munisipiu 10 inklui RAEOA, no FRETILIN manan Munisipiu tolu (3).

Published in Nasional
AdBottom1