Orsamentu Retifikativu, SEFOPE Atinji Ona 75% Featured

By Outubru 22, 2023 858
Sekretáriu Estadu Formasaun Profesional no Empregu, Rogéiro Araújo Mendonça. Foto:INDEPENDENTE. Sekretáriu Estadu Formasaun Profesional no Empregu, Rogéiro Araújo Mendonça. Foto:INDEPENDENTE.

DILI: Sekretáriu Estadu Formasaun Profesional no Empregu, Rogéiro Araújo Mendonça, hatete, orsamentu retifikativu ne’ebé aloka ba iha SEFOPE, atinji ona pursentu 75 (75%), husi orsamentu $5.1 milloens.

“SEFOPE agora atinji ona 75%, ne’e dentru husi orsamentu $5.1 milloens ne’ebé Oitavu Governu husik hela mai iha Nonu Governu ida ne’e,”dehan nia iha Salaun Timor-Logde, Komoro, sesta (20/10).

Governante ne’e hatutan, ba ezekusaun orsamentu retifikativu ne’e, tarjetu bainhira to’o iha fulan ikus Dezembru bele ezekuta to’o ona 99%.

Entretantu, orsamentu retifikativu ba SEFOPE ho total hamutuk dolar amerikanu $5.116.172, ne’ebé aloka ba saláriu vensimentu $3.114.870, bens no servisu $947.902, transferensia públika $1.053.400.

Enkuantu, ba kapital menor no kapital dezenvolvimentu laiha.

Rate this item
(0 votes)
Saturnina da Costa

Jornalista Jornal Independente

https://independente.tl

Independente Digital TV

Tuir ami iha Twitter

Kalendariu Notisia

« March 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31