Domingu, 20 Janeiru 2019 | Login
Items filtered by date: Kinta, 12 Abril 2018 - Jornal Independente, Timor-Leste - Portal Notisia Diaria
Kinta, 12 Abril 2018 09:24

Xanana Hakarak Ukun Tan Tinan 10

Ukun tinan 10 ona seidauk too, eis Primeiru Ministru Kay Rala Xanana Gusmão hakarak ukun tan tinan 10, tanba nia fiar katak ho programa ba Planu Estratéjiku Dezenvolvimentu Nasional iha tinan 10 mai sei dezenvolve povu ho dignu.

Published in Politika