Segunda, 27 Setembru 2021 | Login
Foto Liga Futebol Amadora (LFA) Foto Liga Futebol Amadora (LFA)

Membru LFA Prontu Troka Kalbuadi Cs

DILI: Membru Liga Futeból Amadora (LFA) iha rekursu umanu para atu troka Francisco Kalbuadi Lay ho ninia estrutura sira seluk, atu bele dezenvolve futeból iha rai laran.

Prezidente Liga Futeból Amadora, Nilton Gusmão hateten, hakarak mudansa ba dezenvolvimentu desportu tenke halo kongresu, tanba atu hetan estrutura foun para fó lejitimidade ba órgaun ida. 

Hakarak lee kompletu ba edisaun imprime, segunda ohin (30/1)

Read 1200 times Last modified on Segunda, 30 Janeiru 2017 10:53
Rate this item
(0 votes)